Тавтай морилно уу.

Хичээл

№4в Ургамлын гэрлийн хангамж: Тариалангийн талбайн ургамалд нарны цацрагийн хэмжээг зохицуулах

Ургамалд нарны цацрагийн тоо хэмжээг зохицуулах асуудал нь үйлдвэр- лэлийн чухал ач холбогдолтой. Ургамалд ирж байгаа нарны цацрагийн тоо хэмжээ ихдэх нь ургамлын ургалтанд сайн муу хоёр талын нөлөө үзүүлнэ. Ургамалд нарны цацраг багадах явдал муу учир түүнд зохи- цуулалт хийх хэрэгтэй. Ургамалд ирж байгаа нарны цацрагийн тоо хэм- жээг зохицуулах явдал нь их хэмжээний тариалангийн талбайд шаардаг- дана. Үүний тулд цацрагийн өргөргийн болон уртрагийн хуваарилалтыг тодорхойлох хэрэгтэй. Нарны цацрагийн хуваарилалттай холбоо бүхий ургамалд өгөгдөж байгаа цацрагийн тоог зохицуулах хэрэгтэй. Энд S o -хэвтээ гадаргууд ирж байгаа нарны цацрагийн тоо хэмжээ, β нарны тусгал гадаргад перпендикуляр тусгалаас хэлбийх өнцөг, S …Read More

Profile PhotoE.MunkhtsetsegOctober 21, 2019

№3 Агаарын найрлага ба хөрсний агаар

Ургамал, амьтан нь хийн орчинд амьдардаг. Ихэнх хийн орчин нь N ба O-ийн бүрдлүүд байдаг. Усны уурын хэмжээ өөрчлөгдөж, нүүрсхүчлийн болон бусад хий организмд шаардлагатай хэмжээгээр илэрхийлэгддэг. Амьд организм нь хүчилтөрөгч, нүүрсхүчлийн болон усны уурын хийг хүрээлэн буй орчинтойгоо солилцож байдаг. Нүүрсхүчлийн хий фотосинтезийн процесс явуулахад зарцуулагдаж, хүчилтөрөгчийг ялгаруулж байдаг бол хүчилтөрөгч нь амьсгалахад зарцуулагдаж нүүрстөрөгчийг ялгаруулж байдаг. Иимд эдгээр хийн солилцоо нь амьдрахад зайлшгүй шаардлагатай . Усны уурын зөөгдөл ургамлаас байнга орчин уруу зөөг дөж байна. Организмын чийгшил нь орчноосоо үл хамааран ойролцоогоор 100% байдаг. Организмд усны хэрэгцээ өндөр байдаг, усны алдагдал буюу чийгийн дутац ургамлын ургалтанд сөргөөр нөлөөлдөг. …Read More

Profile PhotoE.MunkhtsetsegOctober 3, 2019

№4а Нарны цацраг ба түүний ургамлын ургалтанд үзүүлэх нөлөө

Ургамлын ургалтанд энергийн, дулааны, чийгийн, бордооны хэрэгцээ зэрэг нь амин чухал. Ургамлын ургалтын энергийн хэрэгцээг нарны энерги голлон хангадаг. Нарнаас ирж байгаа энергийн нөлөөн дор агаарт байгаа нүүрсхүчлийн хийг ургамал шингээн авч ургамлын эд эрхтэн хэлбэрээр бэхэлдэг. Нөөцөлсөн глюкозийг задалж эд эрхтний өсөлтөнд мөн амьсгалын процессд зарцуулдаг.Read More

Profile PhotoE.MunkhtsetsegOctober 3, 2019

№2 Ургамлын тухай үндсэн ойлголт

Ургамлыг таньж тодорхойлохын тулд ургамлын гадаад бүтцийн талаар хангалттай мэдлэг эзэмшиж, нэр томьёог мэддэг байх шаардлагатай. Ургамлын биеийн эрхтнийг үржлийн /жимс, цэцэг/ ургах эрхтэн /иш, навч, үндэс/ гэж хуваана.Иш. Иш бол навч, цэцэг, жимсийг өөр дээрээ байрлуулсан тулгуурэрхтэн юм. Ишийг хөндлөн огтлолоор хуваахад олон хэлбэртэй байна.Үндэс. Үндсийг голлосон, сахлаг гэдгээр нь ялгаж харна. Навч. Навчны бүтэц, өнгө, хэлбэр, ирмэг, торлог судалаар нь ялгаж танина. Цэцэг. Цэцэг болон жимсний өнгө, хэлбэрээр нь ялгаж харна. Дараах линкээс орж ургамлыг гадаад бүтэц, тархалт, ургах хугацаагаар нь хэрхэн таньдаг талаар орж танилцана уу. http://www.luontoportti.com/suomi/en/ Монгол орны бэлчээрийн ургамлыг аж ахуйн бүлгээр нь үетэн, буурцагтан, …Read More

Profile PhotoE.MunkhtsetsegOctober 3, 2019
Copyright © 2019 Проф. Др. Э.Мөнхцэцэг   /Dr. E.Munkhtsetseg/
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!
X