Мэдлэг бүтээх урлан & Сургалт | Цаг агаар & Уур амьсгал & ХАА | Цахим хичээл & е-ном, темплате

All about Dust

01

Jan'21

Агаарын орчил урсгал

Бичил масштабаас авахуулан маш өргөн хэмжээний томоохон орон зайг хамарсан агаарын массын хэвтээ болон босоо чиглэлд зөөгдөх бүхий л хөдөлгөөнийг агаарын орчил урсгалд хамруулна. Агаарын томоохон орчил хөдөлгөөн үүсэх үндсэн шалтгаан нь энергийн жигд бус хуваарилалтаас энергийг тэнцвэржүүлэх, зөөвөрлөх, тээх явдал юм. Газрын гадаргад агаарын масс хэвтээ чиглэлд зөөгдөх зөөгдлөөр буюу салхиар орчил урсгалын нэгээхэн хэсэгтэй бид бүгд танил байдаг.

Мөн зонхилох зүгийн салхины талаар хүртэл бүгдээрээ зохих ойлголттой байдаг. Тэгэхээр бид салхи хэрхэн яаж үүсдэг талаар, салхины орон газар дэлхийд хэрхэн ямар зүй тогтлоор хуваарилалттай байдаг талаар судалья. Энэ нь салхиар зөөгдөх энергийн урсгалын талаарх мэдлэгийг өгнө. Агаарын орчил урсгалд салхи, пассат салхи,баруун зүгийн салхи, зүүн зүгийн салхи, муссоны буюу улирлын салхи, циклоны ба антициклонлог салхи багтахаас гадна торнадо, орон нутгийн салхи зэрэг цаг зуурын болон газарзүйн онцлогоос ха

Read the rest “Агаарын орчил урсгал”

Read More

16

Jul'20

#1 Review

Abstract. Simulations of the dust cycle and its interactions with the changing Earth system are hindered by the empirical nature of dust emission parameterizations in weather and climate models.

Here we take a step towards improving dust cycle simulations by using a combination of theory and numerical simulations to derive a physically based dust emission parameterization. Our parameterization is straightforward to implement into large-scale models, as it depends only on the wind friction velocity and the soil’s threshold friction velocity. Moreoever, it accounts for two processes missing from existing parameterizations: a soil’s increased ability to produce dust under saltation bombardment as it becomes more erodible, and the increased scaling of the dust flux with wind speed as a soil becomes less erodible.… Read the rest “#1 Review”

Read More
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!