Мэдлэг бүтээх урлан & Сургалт | Цаг агаар & Уур амьсгал & ХАА | Цахим хичээл & е-ном, темплате

Favourites

21

Apr'21

040 Projects MOC

[[000 Home]]
%% – metadata:

  • tags: #project/MOC %%

Projects MOC

[[BSNE]] | [[Herd Pop Model]] | Судалгаа шинжилгээ

[[Мэдлэг Бүтээх Урлан]] EMoU workshop cургалт

Read More

01

Jan'21

Агаарын орчил урсгал

Бичил масштабаас авахуулан маш өргөн хэмжээний томоохон орон зайг хамарсан агаарын массын хэвтээ болон босоо чиглэлд зөөгдөх бүхий л хөдөлгөөнийг агаарын орчил урсгалд хамруулна. Агаарын томоохон орчил хөдөлгөөн үүсэх үндсэн шалтгаан нь энергийн жигд бус хуваарилалтаас энергийг тэнцвэржүүлэх, зөөвөрлөх, тээх явдал юм. Газрын гадаргад агаарын масс хэвтээ чиглэлд зөөгдөх зөөгдлөөр буюу салхиар орчил урсгалын нэгээхэн хэсэгтэй бид бүгд танил байдаг.

Мөн зонхилох зүгийн салхины талаар хүртэл бүгдээрээ зохих ойлголттой байдаг. Тэгэхээр бид салхи хэрхэн яаж үүсдэг талаар, салхины орон газар дэлхийд хэрхэн ямар зүй тогтлоор хуваарилалттай байдаг талаар судалья. Энэ нь салхиар зөөгдөх энергийн урсгалын талаарх мэдлэгийг өгнө. Агаарын орчил урсгалд салхи, пассат салхи,баруун зүгийн салхи, зүүн зүгийн салхи, муссоны буюу улирлын салхи, циклоны ба антициклонлог салхи багтахаас гадна торнадо, орон нутгийн салхи зэрэг цаг зуурын болон газарзүйн онцлогоос ха

Read the rest “Агаарын орчил урсгал”

Read More

25

Mar'20

Салхины өрөвхийлөлт

Салхины хурд хэсэг хугацаанд ихсэхийг салхины өрөвхийлөлт гэж нэрлэнэ. Салхи салхилж байгаа үед өрөвхийлөлт аль ч хугацаанд ажиглагдаж болно. Өрөвхийлөлт гэдэг нь маш богино хугацаанд салхины хурд нэмэгдсэнээс болж үзүүлж буй хүч юм. Өрөвхийлөлт хэрхэн яаж, юунаас болж үүсдэг вэ? Газрын гадаргын дагуу агаар нэгэн жигд хурдаар урсаж чадахгүй болоход өрөвхийлөлт бий болдог. Ургамал бүрхэвч, газрын гадарга, өндөр байшин барилга болон далайн түвшний ялгаатай байдлуудын нөлөөгөөр салхины хурд бусад газар нутгийнхтай харьцуулахад илүү багасдаг. Мөн газрын гадарга орчимд буй агаар тодорхой өндөрт буй агаартай харьцуулахад илүү их үрэлтийн хүчнй нөлөөн дор оршино. Үрэлтийн хүчний нөлөөгөөр газрын гадарга дагуу турбулент салхи бий болж, өрөвхийлөлт үүсэх таатай нөхцөл бүрддэг юм.… Read the rest “Салхины өрөвхийлөлт”

Read More
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!