Тавтай морилно уу ♥
PRIVATE

Хичээлийн тухай

ХАА-н цаг уур, уур амьсгал, экологийн талаар үндсэн ойлголтыг олж эзэмшсэн оюутан, залуус тус хичээлийг үзвэл зохимжтой. Энэхүү хичээлээр өөрийн мэдлэг ойлголтоо батжуулахаас гадна агроэкосистемийн талаарх цогц мэдлэгийг авч, тус салбарт математик загварчлалын хэрэглээний талаар судална. Энэ курс хичээлийн хүрээнд оюутан өөрийн мэдлэгээ батжуулахаас гадна математик загварын тавил, таарц үнэлэх, загварыг зүгшрүүлэх, загварыг шалгах ба баталгаажуулах онол-практикийн ойлголт, ур чадвар, арга техникүүдээс суралцана. – Мэдлэгийг хэрэглэх, түүнийг практик дээр туршихаас нааш таны толгойн мэдлэг алс холын, тэр байтугай харийн санагдах үе бишгүй. Энэ курс хичээлийг үзэж судалснаар та өнөөгийн болон ирээдүй хойчид Монголын ХАА, газар тариалан, МАА эрхлэгчдийн алсын хөгжил, аль болох байгаль экосистемийн нөөцөд түшиглэсэн, нийгэм-эдийн засгийн гарц гаргалгаа юу болох талаар эргэцүүлэх, өөрийн туршлага, хувь нэмрээ оруулах шаардлага байгааг төр засаг-шийдвэр гаргагчдад нөлөөлөх, улмаар орон нутгийн иргэд нийгэмлэгийн хамтралын хүчийг гүнээ ухамсарлах болно.   Экосистем, хөдөө аж ахуйн /агроэкологийн/ цаг уур, уур амьсгалын талаар үндсэн ойлголтыг олж эзэмшсэн оюутан, залуус тус хичээлийг үзвэл зохимжтой. Та энэ курс хичээлийг онлайнаар 12 сарын турш үзэх боломжтой. Хичээл дундын асуулгыг автоматаар үнэлнэ. Мөн ирцийг тооцно.

Хичээлээс юу суралцах, эзэмших боломжтой вэ?

ХАА-н цаг уур, уур амьсгал, экологийн талаар үндсэн ойлголтыг олж эзэмшсэн оюутан, залуус тус хичээлийг үзвэл зохимжтой. Энэхүү хичээлээр өөрийн мэдлэг ойлголтоо батжуулахаас гадна агроэкосистемийн талаарх цогц мэдлэгийг авч, тус салбарт математик загварчлалын хэрэглээний талаар судална.Энэ курс хичээлийн хүрээнд оюутан өөрийн мэдлэгээ батжуулахаас гадна математик загварын тавил, таарц үнэлэх, загварыг зүгшрүүлэх, загварыг шалгах ба баталгаажуулах онол-практикийн ойлголт, ур чадвар, арга техникүүдээс суралцана.- Мэдлэгийг хэрэглэх, түүнийг практик дээр туршихаас нааш таны толгойн мэдлэг алс холын, тэр байтугай харийн санагдах үе бишгүй. Энэ курс хичээлийг үзэж судалснаар та өнөөгийн болон ирээдүй хойчид Монголын ХАА, газар тариалан, МАА эрхлэгчдийн алсын хөгжил, аль болох байгаль экосистемийн нөөцөд түшиглэсэн, нийгэм-эдийн засгийн гарц гаргалгаа юу болох талаар эргэцүүлэх, өөрийн туршлага, хувь нэмрээ оруулах шаардлага байгааг төр засаг-шийдвэр гаргагчдад нөлөөлөх, улмаар орон нутгийн иргэд нийгэмлэгийн хамтралын хүчийг гүнээ ухамсарлах болно. Экосистем, хөдөө аж ахуйн /агроэкологийн/ цаг уур, уур амьсгалын талаар үндсэн ойлголтыг олж эзэмшсэн оюутан, залуус тус хичээлийг үзвэл зохимжтой. Та энэ курс хичээлийг онлайнаар 12 сарын турш үзэх боломжтой. Хичээл дундын асуулгыг автоматаар үнэлнэ. Мөн ирцийг тооцно.

Хөтөлбөр - Curriculum

  • Экосистем гэж … 00:50:00
  • Энергийн урсгал 00:50:00
  • Экосистем: Биогеохимийн цикл эргэлт 00:20:00
  • Экосистем vs. Агроэкосистем 00:30:00
  • Даалгавар 1-4 6 days
  • Эх сурвалж /Хич 1-4/ 00:00:00
   • Экосистемийн проперти – Ecosystem properties 00:00:00
   • Нийлбэр анхдагч бүтээмж- Net primary production 00:00:00
   • Популяцийн өсөлт, тоо толгойн зохилдолгоо – Population regulation 00:40:00
   • Даалгавар: Эрдэс бодисын солилцоо, хэлхээ – Nutrient cycling 00:00:00
   • Нэгтгэл хичээл: Экосистемийн тухай 00:30:00
   • Экосистемийн тухай нэгтгэл хичээл: Үргэлжлэл 00:30:00
   • Тогтвортой байдал ба даван туулах чадвар – Stability and resilience 00:00:00
    • Агроэкосистемийн шинж чанар 00:00:00
    • Агроэкосистем гэж юу вэ? 00:00:00
    • Математик загварчлал 00:00:00
    • Агроэкосистемийн математик загварчлал 00:00:00
            • Эх сурвалжууд 00:00:00
            • Санал сэтгэгдэл

             No Reviews found for this course.

             ©EMoU Studio

             Setup Menus in Admin Panel

             WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
             error: Content is protected !!