Тавтай морилно уу ♥

ХИЧЭЭЛИЙН АГУУЛГА
Хөдөө аж ахуйн цаг уурын хичээлээр ургамлын амьдралд гол үүрэгтэй цаг агаарын элементүүдийг судалж цаг агаар, уур амьсгалын нөлөөгөөр ургамлын ургалтанд гарах өөрчлөлт болон физиологи хариу үйлдлийн талаарх мэдлэгийг олж авна. Улмаар ургамлын болон амьтны өсөлт, хөгжлийг прогнозлох аргад суралцахад шаардлагатай суурь мэдлэгийг өөрийн болгоно.
Газар тариалан, мал аж ахуйн үйлдвэрлэлд ус, цаг уурын хүчин зүйлсийн нөлөөлөл, цаг агаарын тааламжгүй үзэгдлүүд, тэдгээрийг таних шинж, тэдгээрээс хамгаалах арга зам, ургамлын ангилал, ботаникийн ба биологийн онцлог, өсөлт хөгжлийн үе шатууд, тэдгээрийг таних шинж, агротехникт цаг уурын нөлөө, ургамал, мал амьтанд хийгдэх ажиглалт, ажиглалт хийх технологийг сурна.

Students will gain knowledge of meteorological and climatological systems in relation to yields and vegetation growth. Participating in this class, students will become able to monitoring vegetation and sampling soil moisture in the field. Learn of technical methods for modification of microclimate: wind breaks and shelter belts, irrigation, tillage, mulching, agroforestry systems, etc. Students will achieve basic skills for predicting plant growth stages, yield and production.

ХИЧЭЭЛЭЭР ЭЗЭМШИХ МЭДЛЭГ, ЧАДВАР

Энэ хичээлийг үзэж дуусгаснаар дараах мэдлэг, чадварыг эзэмшсэн байна:

  1. Хөдөө аж ахуйн цаг уурын /ХААЦУ/ ажиглалтын мэдээ материалд тулгуурлан хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл үйл ажиллагааг шинжлэх ухааны үндэслэлтэй, оновчтой зохион байгуулах нөхцлүүдийг тогтоох, үнэлгээ өгөх боломжтой.

  2. Хаврын угтвар чийгийн нөөц, бэлчээрийн ургамлын өсөлт хөгжилтийн үе шатыг таньж мэдэх, бэлчээрийн ургац тодорхойлох болон мал хонины жингийн өсөлт, бууралтыг үнэлэх, үндэсний сүлжээнд мэдээлэх аргуудын талаарх ойлголтыг олж авна.

  3. Талбайд таримал болон бэлчээрийн ургамлын үзэгдэл зүйн ажиглалт хийх, хөрсний чийгийн дээж авах, хөрсний чийгшил тодорхойлох аргачлалуудыг эзэмшинэ.

  4. Цаг агаар-ургамал хоорондын харилцан хамаарлыг талаар үндсэн ойлголт, суурь мэдлэгтэй болно.

Course Curriculum

Хичээл 1
30701 Удиртгал хичээл 00:00:00
Даалгавар:7, 00:00
Хичээл 2
30702 Ургамал таних арга 00:00:00
Хичээл 3
30703 Нарны цацраг, гэрлийн спектрүүд 00:00:00
Хичээл 4
30704 Фотосинтез ба гэрэл нийлэгжэх процесс 00:00:00
Хичээл 5
30705 Гэрлийн хангамж 00:30:00
Даалгавар 5: Хөрсөнд дулаан хадгалах нөөцлөх6, 00:00
Хичээл 6
30706 Ургамлын өсөлт, хөгжил ба дулаан хангамж 00:00:00
Хичээл 7
30707 Хур тунадас ба ус чийгийн баланс 00:30:00
Даалгавар 7: Өгүүлэл унших00:00
Хичээл 8
30708 Хөрсний чийг, чийгийн үзүүлэлтүүд 00:50:00
Даалгавар 76, 00:00
Хичээл 9
30709 Ууршилт ба ургамлын усны хэрэглээ 00:00:00
Хичээл 10
30710 Гангийн мониторинг, үнэлгээ 00:00:00
Хичээл 11
30711 Зоо цаг уур 00:00:00
Хичээл 12
30712 Бэлчээрийн даац багтаамж 00:00:00
Хичээл 13
30713 Цаг уурын хүчин зүйлс, ургамлын ургалтанд үзүүлэх тааламжгүй нөхцлүүд 00:00:00
Хичээл 14
30714 Загварчлал, хиймэл дагуулын хэрэглээ 00:00:00
Хичээл 15
30715 Уур амьсгалын өөрчлөлт ХАА, газар тариаланд нөлөөлөх нь 00:00:00
Хичээл 16
30716 Дүгнэлт хичээл 00:00:00

Course Reviews

N.A

ratings
  • 5 stars0
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0

No Reviews found for this course.

Apply for Course

Instructors

12 STUDENTS ENROLLED

Instructor Details

More Courses by E.Munkhtsetseg
SEE ALL
{"number":null,"post_status":"publish","post_type":"unit","status":"approve","type":"note","user_id":0}

No comments found

{"number":null,"post_status":"publish","post_type":"unit","status":"approve","type":"public","user_id":0}

No comments found

©EMoU Studio

Setup Menus in Admin Panel

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!
X