Тавтай морилно уу ♥

ХИЧЭЭЛИЙН АГУУЛГА
Хөдөө аж ахуйн цаг уурын хичээлээр ургамлын амьдралд гол үүрэгтэй цаг агаарын элементүүдийг судалж цаг агаар, уур амьсгалын нөлөөгөөр ургамлын ургалтанд гарах өөрчлөлт болон физиологи хариу үйлдлийн талаарх мэдлэгийг олж авна. Улмаар ургамлын болон амьтны өсөлт, хөгжлийг прогнозлох аргад суралцахад шаардлагатай суурь мэдлэгийг өөрийн болгоно.
Газар тариалан, мал аж ахуйн үйлдвэрлэлд ус, цаг уурын хүчин зүйлсийн нөлөөлөл, цаг агаарын тааламжгүй үзэгдлүүд, тэдгээрийг таних шинж, тэдгээрээс хамгаалах арга зам, ургамлын ангилал, ботаникийн ба биологийн онцлог, өсөлт хөгжлийн үе шатууд, тэдгээрийг таних шинж, агротехникт цаг уурын нөлөө, ургамал, мал амьтанд хийгдэх ажиглалт, ажиглалт хийх технологийг сурна.

Students will gain knowledge of meteorological and climatological systems in relation to yields and vegetation growth. Participating in this class, students will become able to monitoring vegetation and sampling soil moisture in the field. Learn of technical methods for modification of microclimate: wind breaks and shelter belts, irrigation, tillage, mulching, agroforestry systems, etc. Students will achieve basic skills for predicting plant growth stages, yield and production.

ХИЧЭЭЛЭЭР ЭЗЭМШИХ МЭДЛЭГ, ЧАДВАР

Энэ хичээлийг үзэж дуусгаснаар дараах мэдлэг, чадварыг эзэмшсэн байна:

  1. Хөдөө аж ахуйн цаг уурын /ХААЦУ/ ажиглалтын мэдээ материалд тулгуурлан хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл үйл ажиллагааг шинжлэх ухааны үндэслэлтэй, оновчтой зохион байгуулах нөхцлүүдийг тогтоох, үнэлгээ өгөх боломжтой.

  2. Хаврын угтвар чийгийн нөөц, бэлчээрийн ургамлын өсөлт хөгжилтийн үе шатыг таньж мэдэх, бэлчээрийн ургац тодорхойлох болон мал хонины жингийн өсөлт, бууралтыг үнэлэх, үндэсний сүлжээнд мэдээлэх аргуудын талаарх ойлголтыг олж авна.

  3. Талбайд таримал болон бэлчээрийн ургамлын үзэгдэл зүйн ажиглалт хийх, хөрсний чийгийн дээж авах, хөрсний чийгшил тодорхойлох аргачлалуудыг эзэмшинэ.

  4. Цаг агаар-ургамал хоорондын харилцан хамаарлыг талаар үндсэн ойлголт, суурь мэдлэгтэй болно.

©EMoU Studio

Setup Menus in Admin Panel

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!
X