Тавтай морилно уу ♥
FREE

Хичээлийн тухай

Хичээлийн зорилго, ач холбогдол: Уур амьсгалын систем, тэдгээрийн харилцан уялдаа холбоо, хувьсал өөрчлөгдөл, уур амьсгалын мониторинг, мезо, микро уур амьсгал болон дэлхий нийтийн тулгамдсан асуудал болоод байгаа уур амьсгалын өөрчлөлт, түүнд нөлөөлөгч байгалийн болон хүний хүчин зүйлс, хүлэмжийн хий, уур амьсгалын өөрчлөлтийн байгаль, нийгэмд үзүүлж буй үр дагаврууд, дэлхийн уур амьсгалын загварын талаар тодорхой мэдлэгтэй болж, уур амьсгалын хандлагад дүн шинжилгээ хийж, үнэлгээ өгөх чадварыг суулгахад уг хичээлийн зорилго оршино. Хичээлийн агуулга: Монголоор: Уур амьсгал судлалын хөгжил, уур амьсгалын систем, тэдгээрийн хоорондын уялдаа холбоо, харилцан нөхцөлдсөн байдал, дэлхийн энергийн баланс, цацрагийн шилжилт, дэлхийн цацаргалт, усны эргэлт, агаарын урсгалууд, уур амьсгалын хэлбэлзэл, өөрчлөлтийн тухай, хүлэмжийн хий, уур амьсгалын өөрчлөлтийн байгаль нийгэмд үзүүлж буй үр дагаврууд, уур амьсгалын мониторинг, уур амьсгалын загвар, түүний үр дүн дэлхийн болон бүс нутгийн уур амьсгалын хандлагын онол, практикийн асуудал хамаарна. Англиар: This course examines how various components of the climate system–the atmosphere, ocean, land, and cry sphere–interact in determining its observed state. Covered topics: observations of the climate system; the earth’s energy balance; atmospheric radiative transfer; the surface energy balance; the hydrologic cycle; atmospheric circulation and its relation to the energy balance; the role of the ocean and the cryosphere. Additional topics, as time permits, will cover climate change, natural and anthropogenic; and computer modeling of climate. Хичээлээр эзэмших мэдлэг, чадвар, дадал: Оюутан энэхүү хичээлийг судалснаар Дэлхийн уур амьсгалын систем, бөмбөрцгийн янз бүрийн бүс нутгийн уур амьсгал Уур амьсгалын системийн мониторинг Далай, агаар мандлын харилцан үйлчлэл Түүхэн болон орчин үеийн уур амьсгал Дэлхийн уур амьсгалын загвар Уур амьсгалын хэлбэлзэл, өөрчлөлтийн үндсэн шалтгаан, цаашдын хандлагын талаар тодорхой мэдлэгтэй болсон байна. Upon completion of the subject, students will be able to: Elements of climate systems, ocean cycle and monsoons, natural variability of climate on inter–annual and inter–decadal scales. Paleoclimate, and future climate, developed climate change scenarios and climate change impacts on natural resources and the environment. Impact of climate and extreme climatic events on society. Maintenance of the climate system and monitoring. Global budgets of energy, water, and momentum and their balance. Development of simple, physically-based models of climate and of climate change.  

Хичээлээс юу суралцах, эзэмших боломжтой вэ?

Хичээлийн зорилго, ач холбогдол:

Уур амьсгалын систем, тэдгээрийн харилцан уялдаа холбоо, хувьсал өөрчлөгдөл, уур амьсгалын мониторинг, мезо, микро уур амьсгал болон дэлхий нийтийн тулгамдсан асуудал болоод байгаа уур амьсгалын өөрчлөлт, түүнд нөлөөлөгч байгалийн болон хүний хүчин зүйлс, хүлэмжийн хий, уур амьсгалын өөрчлөлтийн байгаль, нийгэмд үзүүлж буй үр дагаврууд, дэлхийн уур амьсгалын загварын талаар тодорхой мэдлэгтэй болж, уур амьсгалын хандлагад дүн шинжилгээ хийж, үнэлгээ өгөх чадварыг суулгахад уг хичээлийн зорилго оршино.

Хичээлийн агуулга:

Монголоор: Уур амьсгал судлалын хөгжил, уур амьсгалын систем, тэдгээрийн хоорондын уялдаа холбоо, харилцан нөхцөлдсөн байдал, дэлхийн энергийн баланс, цацрагийн шилжилт, дэлхийн цацаргалт, усны эргэлт, агаарын урсгалууд, уур амьсгалын хэлбэлзэл, өөрчлөлтийн тухай, хүлэмжийн хий, уур амьсгалын өөрчлөлтийн байгаль нийгэмд үзүүлж буй үр дагаврууд, уур амьсгалын мониторинг, уур амьсгалын загвар, түүний үр дүн дэлхийн болон бүс нутгийн уур амьсгалын хандлагын онол, практикийн асуудал хамаарна.

Англиар: This course examines how various components of the climate system--the atmosphere, ocean, land, and cry sphere--interact in determining its observed state. Covered topics: observations of the climate system; the earth's energy balance; atmospheric radiative transfer; the surface energy balance; the hydrologic cycle; atmospheric circulation and its relation to the energy balance; the role of the ocean and the cryosphere. Additional topics, as time permits, will cover climate change, natural and anthropogenic; and computer modeling of climate.

Хичээлээр эзэмших мэдлэг, чадвар, дадал:

Оюутан энэхүү хичээлийг судалснаар

 • Дэлхийн уур амьсгалын систем, бөмбөрцгийн янз бүрийн бүс нутгийн уур амьсгал

 • Уур амьсгалын системийн мониторинг

 • Далай, агаар мандлын харилцан үйлчлэл

 • Түүхэн болон орчин үеийн уур амьсгал

 • Дэлхийн уур амьсгалын загвар

 • Уур амьсгалын хэлбэлзэл, өөрчлөлтийн үндсэн шалтгаан, цаашдын хандлагын талаар тодорхой мэдлэгтэй болсон байна.

Upon completion of the subject, students will be able to:

 • Elements of climate systems, ocean cycle and monsoons, natural variability of climate on inter-annual and inter-decadal scales.
 • Paleoclimate, and future climate, developed climate change scenarios and climate change impacts on natural resources and the environment.
 • Impact of climate and extreme climatic events on society.
 • Maintenance of the climate system and monitoring.
 • Global budgets of energy, water, and momentum and their balance. Development of simple, physically-based models of climate and of climate change.
 

Хөтөлбөр - Curriculum

  • Онлайн хичээлдээ тавтай морил 00:10:00
  • 30401 Удиртгал хичээл 00:15:00
  • Даалгавар: Сайтад бүртгүүлэх 7 days
  • 30402 Уур амьсгалын төлөв байдал, тэдгээрийг илэрхийлэгч үндсэн 3 хэмжигдэхүүн 00:35:00
  • Уур амьсгалын дундаж7, 00:00
  • 30403 00:00:00
  • 30404 00:00:00
   • 30405 00:00:00
   • 30406 00:00:00
    • 30407 00:00:00
    • 30408 00:00:00
     • 30409 00:00:00
     • 30410 00:00:00
      • 30411 00:00:00
      • 30412 00:00:00
       • 30413 00:00:00
       • 30414 00:00:00
        • 30415 00:00:00
        • 30416 Дүгнэлт хичээл 00:00:00
        • Санал сэтгэгдэл

         No Reviews found for this course.

         ©EMoU Studio

         Setup Menus in Admin Panel

         WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
         error: Content is protected !!